Evidenta contabila

Salarizare si personal

Consultanta financiara

Audit financiar

Infiintare firme

Evidenta contabila

– Intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA;

– Intocmirea balantei de verificare lunare;

– Stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;

– Intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;

– Intocmirea, certificarea si depunerea situatiilor finaciare conform legislatiei;

– Reprezentarea societatii in fata organelor de control.

SALARIZARE SI ADMINISTRARE PERSONAL

– Colectare, verificare si procesare date salariale (pontaje, informatii privind relatiile de

munca, concedii medicale, concedii de odihna, CFP, etc);

– Intocmire si furnizare fisiere necesare salarizare;

– Intocmire si furnizare rapoarte solicitate de catre autoritati;

– Suport si consultanta privind interpretarea legislatiei aplicabile;

– Gestionarea dosarelor de personal ai angajatilor beneficiarului (inclusiv actualizare REVISAL)

– Intocmirea actelor aditionale cuprinzand clauzele specifice ale contractelor de munca:

Consultanta financiara

– Identificarea politicilor contabile si fiscale cele mai avantajoase pentru societate si asistenta in obtinerea facilitatilor fiscale legale si aplicabile societatii;

– Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale;

– Consultanta privind optimizarea fiscalitatii: impozitul pe venitul global sau pe profit, TVA, asigurari sociale, etc.;

– Consultanta privind modul de intocmire a rapoartelor semestriale si anuale si certificarea acestora;

– Consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar contabil;

– Asistenta in vederea evitarii dublei impuneri;

– Asistenta in redactarea contestatiilor sau a altor documente comunicate organelor fiscale;

– Asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii.

Audit financiar

– Auditarea situatiilor financiare conform prevederilor OMFP 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Ordonantei 28/2006 privind reglementarea unor masuri finaciare-contabile;

– Asigurarea asistentei de specialitate in vederea retratarii conturilor anuale in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiare (IFRS) aplicabile in Romania.

– Evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare;

Misiuni de audit ale proiectelor finantate din fonduri nerambursabile UE.

Infiintare firme

– Înființare firmei propriu-zise  (redactare și întocmire documnetelor necesare; consultanță și suport)

– Adăugare asociat

– Majorare/micsorare capital social

– Cesiune părți sociale

– Autorizare coduri CAEN

– Schimbare denumire firmă

Contactacteaza-ne!

office@fisquality.com.ro

0791 518 537

Bucuresti, Sector 1, Str. Drm.Padurea Neagra Nr 19-33

L-V: 09:00- 18:00